تبلیغات کلیکی از نظر دستگاه لیزر

تبلیغات کلیکی یا این که دستگاه لیزر یک جور تبلیغات اینترنتی می‌باشد که هزینه اش مبنی بر تعداد کلیک ها دستگاه لیزر آنالیز میشه . خیلی ها در دیدگاه اولیه تبلیغات کلیکی رو مضاعف اثر گذار میدونند و میپندارند که تبلیغات کلیکی شایسته ترین و بهینه ترین چاره برای تخصیص دارایی تبلیغاتی کسب و کارشونه .

در چشم عوام مردم تبلیغات کلیکی یک روش تبلیغاتی بیهوده و بی اثر است اما چنانچه حقیقتا به دیده یک برنامه نویس و یا یک بیزینس فعالیت دستگاه لیزر به‌این فعالیت و سود آن نگاه نمائید خواهید روئت کرد که در عین پیچیدگی دستگاه لیزر زیاد هم دارای فایده است .
توصیف تبلیغات کلیکی یا دستگاه لیزر تهران کلیکی یا PPC مخفف Pay Per Click در معنای « پرداخت در ازای کلیک » به یک دسته تبلیغات اینترنتی گفته میشه دستگاه لیزر که هزینه تبلیغات مبنی بر بها هر کلیک حساب و کتاب میشه . به تبلیغات کلیکی CPC یا این که Cost Per Click نیز گفته میشه . برای هر کلیک مبلغی تعیین میشه برای مثال تصور کنید می خواید تو یه سایت تبلیغات فرمائید و صاحب و مالک تارنما دستگاه لیزر میگه ارزش هر کلیک ۵۰ تومنه . اکنون در صورتیکه شما بخواید ۵۰۰۰ تا کلیک روی اطلاع رسانی تون دستگاه لیزر انجام بشه بایستی ۵۰ * ۵۰۰۰ یعنی ۲۵۰ . ۰۰۰ تومن پرداخت فرمائید . دستگاه لیزر فرمول کلی تبلیغات کلیکی بدین صورته :

هزینه تبلیغات کلیکی = ارزش هر کلیک * تعداد کلیک درخواستی دستگاه لیزر