#21 تنظیمات دستگاه لیزر جداکننده عنوان در افزونه Yoast SEO

ما در مورد قطع کننده تیتر در ویزارد نصب به طور مختصر حرف کردیم . دستگاه لیزر می تونیم ببینیم که این نشانه عنوان لا تیتر برگه و نام وب سایت است . در برخی از موارد ممکنه نیاز داشته باشید این ها رو تغییر‌و تحول بدید . یافت کردن این پیکربندی می تونه دشوار باشه .

پس اذن بدید به وبسایت خودمون بریم و پلاگین Yoast seo رو تعیین کنیم . تحت نصیب feature مطمئن دستگاه لیزر شید که مورد دستگاه های لیزر هنوز روشن دستگاه لیزر هست , دستگاه لیزر سپس می تونیم به بخش Titles & Meta بریم و غیروابسته کننده عنوان رو گزینش کنیم .

می تونیم هر چیزی رو از این لیست انتخاب کنیم . این ها نسبتاً اندازه هایی می‌باشند که شما در کاغذ نتایج موتورهای کاوش دستگاه لیزر مشاهده خواهید کرد . زمانی که جدا کننده رو انتخاب می کنید صرفا جنبه زیبایی به اون می دهید . براین اساس گزینه ای را گزینش فرمائید که صرفا برای شما و دستگاه لیزر برندتون عمل کنه معمولا Yoast از نقطه کوچیک بهره می کنه , وب سایت دستگاه لیزر اینجانب از خط تیره استفاده می‌کنه .